H IBM ανακοινώνει τη δημιουργία ενός νέου Big Data και Business Analytics Centre of Competence στην Ελλάδα

Η IBM ανακοίνωσε ότι θα δημιουργήσει  ένα νέο κέντρο εξειδίκευσης στον τομέα των Big Data & Business Analytics στην Ελλάδα (Center of Competence), ενισχύοντας τη δραστηριότητά της στον τομέα παροχής τεχνολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στην περιοχή, αντλώντας από τις εγχώριες, υψηλών προδιαγραφών δεξιότητες.

 Το νέο κέντρο θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις και οργανισμούς να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τεχνολογίες Business Analytics και Cognitive Computing (γνωστικά  υπολογιστικά  συστήματα), βελτιώνοντας τις επιχειρησιακές λειτουργίες τους και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους στην παγκόσμια αγορά.

Η ομάδα εξειδικευμένων Συμβούλων του εν λόγω κέντρου, που εντάσσεται στο τομέα Υπηρεσιών της IBM Ελλάδος, θα παρέχει στους πελάτες διεθνούς επιπέδου τεχνογνωσία βασιζόμενη:

Στον τομέα Έρευνας της ΙΒΜ, ο οποίος επικεντρώνει τα δύο τρίτα των δραστηριοτήτων του στους τομείς των Big Data και Analytics και στο ταχέως αναπτυσσόμενο πεδίο του Cognitive Computing

Στις συνδυασμένες δυνατότητες που δημιουργούνται από τις πάνω από 30 εξαγορές εξειδικευμένων εταιρειών, τις οποίες πραγματοποίησε η IBM στους τομείς των Big Data και Analytics κατά τα τελευταία πέντε έτη

Στην πρόσβαση σε περισσότερο από 15.000 συμβούλους και 400 μαθηματικούς της IBM παγκοσμίως, οι οποίοι απασχολούνται αποκλειστικά στους τομείς των Big Data και Analytics

Στη συνεργασία με πάνω από 6.000 εμπορικούς συνεργάτες σε διεθνές επίπεδο, οι οποίοι εργάζονται από κοινού με την IBM προκειμένου να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τα Big Data

Στη γνώση που έχει αποκομίσει από χιλιάδες επιτυχημένες συνεργασίες με επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.

Το νέο κέντρο θα ηγηθεί συνεργασιών με επιχειρήσεις και οργανισμούς στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή στους τομείς των Big Data και  Business Analytics, σε στενή συνεργασία με το παγκόσμιο δίκτυο αντίστοιχων κέντρων της IBM στο Βερολίνο, το Πεκίνο, το Ντάλας, το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, το Τόκυο, την Ουάσινγκτον και τη Ζυρίχη.

Ο Σπύρος Πουλίδας, Διευθύνων Σύμβουλος της IBM για την Ελλάδα και την Κύπρο, δήλωσε: «Πιστεύουμε ότι η αξιοποίηση του μεγάλου όγκου δεδομένων (BigData),  τα εργαλεία ανάλυσης επιχειρησιακής απόδοσης (BusinessAnalytics) και τα γνωστικά συστήματα (CognitiveComputing) διαθέτουν τη δυναμική να αναδειχθούν κινητήριες δυνάμεις και να αποτελέσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ελληνική οικονομία. Στην IBM, αντιμετωπίζουμε τα Big Data ως τον επόμενο, νέο φυσικό πόρο, που αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη λύσεων που παρέχουν όχι μόνο επιχειρηματικό πλεονέκτημα, αλλά και το εφαλτήριο ανάπτυξης της ελληνικής ανταγωνιστικότητας στην παγκόσμια αγορά».

Ο Ευστάθιος Κακογιάννης, Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής Πληροφορικής και Υποστηρικτικών Λειτουργιών της Alpha Bank, δήλωσε: «Συνάπτοντας συνεργασία με την IBM και αξιοποιώντας τις μεγάλες δυνατότητες που διαθέτει η IBM στην Ελλάδα στον τομέα των BusinessAnalytics, η Alpha Bank αποκτά βαθύτερη πληροφόρηση και γνώση  για τους τομείς όπου δραστηριοποιείται, από τη λιανική τραπεζική έως την αξιολόγηση κινδύνου, τη συμμόρφωση και την εταιρική διακυβέρνηση. Αυτή η πληροφόρηση βελτιώνει την ικανότητά μας να εξυπηρετούμε καλύτερα τους πελάτες μας, να αξιολογούμε την απόδοσή μας και το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών μας, καθώς και να παρέχουμε νέες υπηρεσίες

Συνεργασίες με ακαδημαϊκά ιδρύματα και έρευνα

Ενισχύοντας περαιτέρω την εστίασή της στα Big Data και στον τομέα των Analytics στην Ελλάδα, η IBM συνεργάζεται με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) για τη διοργάνωση διαλέξεων, την παρουσίαση case studies και τη διεξαγωγή εργαστηρίων με θέμα τις αρχές και τις εφαρμογές των  Big Data και Business Analytics.

Τις επόμενες εβδομάδες, στελέχη της IBM θα παρουσιάσουν, ως προσκεκλημένοι ομιλητές, εργαλεία ανάλυσης μάρκετινγκ (Marketing Analytics) στο πλαίσιο του ετήσιας διάρκειας προγράμματος πιστοποίησης του πανεπιστημίου (Certification Program) στον τομέα των Business Analytics. Η IBM θα συνεργαστεί επίσης με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τη δημιουργία του πρώτου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών με αντικείμενο τον τομέα των Business Analytics, το πρόγραμμα του οποίου πρόκειται να ξεκινήσει αυτό τον Σεπτέμβριο.

Επιπλέον, η IBM θα συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς για την ανάπτυξη και σχεδίαση  μαθημάτων εξάσκησης πρακτικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο των ενοτήτων Business Intelligence/ Business Analytics των προγραμμάτων MBA του πανεπιστημίου. Ειδικοί από την IBM θα συμμετάσχουν παρέχοντας πρακτική εκπαίδευση για την επίλυση συγκεκριμένων επιχειρησιακών προβλημάτων, χρησιμοποιώντας τα πιο εξελιγμένα εργαλεία της IBM, στο πλαίσιο των μαθημάτων MBA του Πανεπιστημίου.

Η IBM εργάζεται πάνω σε αρκετά έργα έρευνας και ανάπτυξης, χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα, όπως το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Οι συνεργασίες με ακαδημαϊκά ιδρύματα εντάσσονται σε ένα πλήθος πρωτοβουλιών που έχει θεσπίσει η IBM παγκοσμίως, προκειμένου να συμβάλει στην κάλυψη του χάσματος δεξιοτήτων μεταξύ των εκατομμυρίων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται στους τομείς των Big Data και Business Analytics και του αριθμού των επιστημόνων και μηχανικών που διαθέτουν την απαιτούμενη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση για να τις καλύψουν. Η IBM συνεργάζεται με περισσότερα από 1.000 πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο για την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών που αντικατοπτρίζουν το συνδυασμό επιχειρηματικών και τεχνολογικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων που είναι αναγκαίος για την προετοιμασία των φοιτητών για σταδιοδρομία στους τομείς Big Data και Analytics, σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Πηγή

Ξεκίνησε με συμμετοχή της Ελλάδας η άσκηση Cyber Europe 2014 για αντιμετώπιση ηλεκτρονικών απειλών

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, ENISA, διοργανώνει στις πρωτεύουσες των κρατών – μελών, σε τακτικό και επιχειρησιακό επίπεδο, την άσκηση κυβερνοχώρου Cyber Europe 2014.

Το Cyber Europe 2014 ξεκινά σήμερα και διαρκεί δύο ημέρες, και βασίζεται στην προσομοίωση συμβάντων ενώ αποσκοπεί στον έλεγχο της ικανότητας ανταπόκρισης της Ε.Ε. σε διαδικτυακές απειλές.

Η συνεισφορά από την Ελλάδα συνίσταται στην εκπόνηση των σεναρίων της άσκησης σε επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο, ενώ το ΓΕΕΘΑ να συμμετέχει με προσωπικό της Διεύθυνσης Κυβερνοάμυνας. Στόχος του Cyber Europe 2014 είναι να ενδυναμώσει τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών – μελών της και της επαγγελματικής κοινότητας να αποφεύγει, να διευθύνει και να ανταποκρίνεται σε ηλεκτρονικές επιθέσεις και προβλήματα που αφορούν στην ασφάλεια των συστημάτων, δικτύων και πληροφοριών.

Πηγή

Η Microsoft δημιουργεί νέο γιγαντιαίο Data Center

microsoft

Η Microsoft πρόκειται να δημιουργήσει ένα νέο μεγαλύτερο Data Center, στην Αϊόβα των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο αναμένεται να κοστίσει περίπου 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια. 

Το νέο Data Center θα ανεγερθεί σε έκταση 623 στρεμμάτων στην περιοχή West Des Moines, λίγα μόλις χιλιόμετρα από μία ήδη υπάρχουσα εγκατάσταση της εταιρείας. Η αρχική εγκατάσταση στο West Des Moines εγκαινιάστηκε το 2008 και για την επέκτασή της το περασμένο έτος δαπανήθηκαν 677,6 εκατομμύρια δολάρια. Το νέο έργο πρόκειται να είναι ένα από τα μεγαλύτερα του είδους, αφού σχεδιάζεται να καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια 111.483,648 τετραγωνικών μέτρων.

Όπως έγινε γνωστό, το Συμβούλιο της Αρχής Οικονομικής Ανάπτυξης της Αϊόβα ενέκρινε το πρόγραμμα και παρείχε στη Microsoft έκπτωση φόρου που θα ανέρχεται στα 20,3 εκατ. δολάρια. Η συγκεκριμένη έκπτωση θα είναι διαθέσιμη έως το 2021. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ετήσια έσοδα της δημοτικής αρχής της περιοχής, από φόρους που θα καταβάλει η Microsoft, θα ανέρχονται στα 8 εκατ. δολάρια. Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε με την ολοκλήρωση του έργου θα έχουν δημιουργηθεί και 84 νέες θέσεις εργασίας.

Η δημιουργία του νέου Data Center ήταν γνωστή μέχρι πρότινος με την ονομασία Project Alluvion και ήταν μία επενδυτική πρόταση που εξέταζε η Αρχής Οικονομικής Ανάπτυξης της Αϊόβα

Με την ανακοίνωση του έργου λύθηκε και το «μυστήριο» της εταιρείας που βρισκόταν πίσω από το Project Alluvion, που έρχεται να προστεθεί σε σειρά επενδύσεων σε Data Centers στη συγκεκριμένη Πολιτεία. Συνολικά, οι σχετικές επενδύσεις στην Αϊόβα ανέρχονται στα 2 δισ. δολάρια. Μάλιστα, ειδικότερα στο West Des Moines, εκτός από την Microsoft, διατηρεί Data Center και το Facebook.

Πηγή

Η Ρωσία φέρνει τον… Μεγάλο Αδελφό για τους bloggers

Η κάτω βουλή του ρωσικού κοινοβουλίου υιοθέτησε σήμερα πολλούς νόμους, οι οποίοι ενισχύουν τον έλεγχο των αρχών στα blogs, όπως και τις ποινές που μπορούν να επιβληθούν για την πρόκληση «μαζικών ταραχών», μια κατηγορία που έχει στόχο πολλούς αντιπολιτευόμενους.

Η Δούμα υιοθέτησε στο σύνολό του έναν νόμο που προβλέπει ότι τα ιστολόγια έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με αυτές που έχουν τα μέσα ενημέρωσης, ο οποίος περιλαμβάνεται σε ένα πακέτο με «αντιτρομοκρατικούς» νόμους. Σύμφωνα με το κείμενο, οποιοσδήποτε μπλόγκερ του οποίου το ιστολόγιο δέχεται περισσότερες από 3.000 επισκέψεις ημερησίως θα πρέπει να δηλώνεται στην αρχή ελέγχου των μέσων ενημέρωσης, την Roskomnadzor, και να διατηρεί όλα τα δεδομένα για έξι μήνες.

Οι μπλόγκερ, οι οποίοι οφείλουν να δημοσιεύουν το όνομά τους στο ιστολόγιό τους, θα πρέπει επίσης να επαληθεύουν τις πληροφορίες που δημοσιεύουν και να ορίζουν ένα κατάλληλο όριο ηλικίας για αυτούς που επισκέπτονται το ιστολόγιό τους. Σύμφωνα με το νόμο, η Roskomnadzor, η οποία απέκλεισε τον Μάρτιο την πρόσβαση σε πολλούς ιστοτόπους πληροφόρησης που ήταν επικριτικοί απέναντι στο Κρεμλίνο, θα πρέπει επίσης να καταρτίσει έναν κατάλογο με τα πιο δημοφιλή μπλογκ. Αυτά θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις νέες υποχρεώσεις τους σε διάστημα 10 ημερών, ενώ στην αντίθετη περίπτωση απειλούνται με την επιβολή προστίμων που μπορούν να ανέλθουν σε έως και 500.000 ρούβλια (10.000 ευρώ).

Ένας άλλος νόμος που υιοθετήθηκε σήμερα διπλασιάζει επίσης την ελάχιστη ποινή για συμμετοχή σε μαζικές ταραχές, η οποία αυξάνεται από τα 4 χρόνια φυλάκισης στα 8 χρόνια κάθειρξης. Η κατηγορία αυτή έχει απαγγελθεί σήμερα σε πολλούς Ρώσους αντιπολιτευόμενους, μεταξύ των οποίων ο ηγέτης του Μετώπου της Αριστεράς Σεργκέι Ουντάλτσοφ.

Εξάλλου «η παρακολούθηση μαθημάτων για την διοργάνωση μαζικών ταραχών ή την συμμετοχή σε αυτές» μπορεί να τιμωρηθεί με την επιβολή ποινής 5 ως 10 ετών κάθειρξης και με ένα πρόστιμο που μπορεί να φτάσει τα 500.000 ρούβλια.

Πηγή

Σε σταυροδρόμι το Twitter

twitter
Μπορεί το Twitter να θυσιάσει ακόμη και τη «γλώσσα» του, και πιο συγκεκριμένα τη χρήση των διάσημων συμβόλων # και @ για τα hashtag και τα απαντητικά μηνύματα αντίστοιχα, στην προσπάθεια να προσελκύσει νέους χρήστες; Αν και προς το παρόν μόνον οι υπεύθυνοι του κοινωνικού δικτύου γνωρίζουν την απάντηση, το βέβαιο είναι πως το παραπάνω σενάριο συγκαταλέγεται στους πειραματισμούς που έχουν στα σκαριά, ώστε η πλατφόρμα να αποκτήσει νέα «ταυτότητα». Οπως επίσης είναι βέβαιο πως το δίκτυο βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, καθώς έχει αφήσει πίσω του την εποχή που η δημοφιλία του αυξανόταν με γεωμετρικό ρυθμό, μήνα με τον μήνα.

Το γεγονός ότι ο αριθμός των καινούργιων εγγραφών είναι «αναιμικός» επιβεβαιώθηκε επισήμως στις αρχές του Φεβρουαρίου, κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας για το τελευταίο τρίμηνο του 2013. Οπως ανακοινώθηκε τότε, το Twitter αύξησε το κοινό του μόλις κατά 4% στο ίδιο χρονικό διάστημα, φτάνοντας τους 241 εκατ. ενεργούς χρήστες.

Λίγες ημέρες αργότερα προστέθηκε μια ακόμη δυσοίωνη είδηση, καθώς η εταιρεία Twopcharts αποκάλυψε αυξητική τάση και στον αριθμό των ανενεργών προφίλ στο Twitter. Ετσι, σύμφωνα με την Twopcharts, το δίκτυο έχει πλέον 697 εκατ. λογαριασμούς που δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ ξανά, από τη στιγμή που δημιουργήθηκαν. Κάτι που σημαίνει πως 697 εκατ. άνθρωποι έχουν δοκιμάσει την πλατφόρμα, χωρίς όμως αυτή να τους κερδίσει.

Κλείνοντας τα όγδοα γενέθλιά του στις 19 Μαρτίου, το Twitter συνεχίζει βέβαια να αποτελεί σημείο αναφοράς – όπως αποδείχθηκε, άλλωστε, και με τον σάλο που ξέσπασε διεθνώς, με την απαγόρευση χρήσης του στην Τουρκία. Ωστόσο, ο ίδιος ο συνιδρυτής του Dick Costolo παραδέχθηκε στην παρουσίαση πως έχει περιορισθεί η απήχησή του σε νέους χρήστες.

Το γεγονός αυτό εν μέρει οφείλεται στο ότι τους ίδιους χρήστες διεκδικούν πλέον αρκετές ακόμη πλατφόρμες, με αξιοσημείωτη επιτυχία. Ενδεικτική περίπτωση το Instagram, το οποίο έχει 200 εκατ. μέλη και, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία eMarketer στα μέσα Μαρτίου, είναι ήδη πιο δημοφιλές από το Twitter στους κατόχους smartphone στις ΗΠΑ.

Η πρώτη «απάντηση» του Twitter ήρθε στις 27 Μαρτίου, όταν ανακοίνωσε πως τα μέλη του σύντομα θα μπορούν να ενσωματώσουν σε ένα tweet έως και 4 εικόνες και να επισημάνουν μέχρι και 10 άτομα, χωρίς να μειωθούν οι χαρακτήρες του μηνύματος. Παρ’ όλα αυτά, ειδικοί όπως ο Ross Rubin από τη Reticle Research, επισημαίνουν πως η εν λόγω αναβάθμιση δεν είναι αρκετή από μόνη της. Κι αυτό γιατί «σε αντίθεση με το Twitter, η εξοικείωση με το Instagram είναι πιο εύκολη για έναν αρχάριο», όπως ανέφερε στο σάιτ τεχνολογίας VentureBeat.

Η γνώμη του Rubin βρίσκεται στο ίδιο μήκος κύματος με έρευνα της Deutsche Bank σε ανθρώπους που δεν «πείσθηκαν» από τη δοκιμή του Twitter, και οι οποίοι σε ποσοστό 60% ανέφεραν πως ίσως επανέκαμπταν αν γινόταν πιο εύκολη η χρήση του. Αποψη που φαίνεται πως έχει υπόψη του και ο Costolo, υποστηρίζοντας πως σύντομα η εταιρεία θα κάνει πιο απλή την πλατφόρμα για τους νέους χρήστες. «Οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται στο να μπορεί κάποιος να εξοικειωθεί με την πλατφόρμα από την πρώτη κιόλας ημέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά στην παρουσίαση.

Οπως έχει κάνει και στο παρελθόν, το κοινωνικό δίκτυο θα δοκιμάσει όλα τα σενάρια σε μικρές ομάδες χρηστών, πριν λάβει την τελική του απόφαση. Ενα από τα πιο ακραία σενάρια βάζει στο στόχαστρο τα σύμβολα # και @, τα οποία «είναι μάλλον απαρχαιωμένα πια», όπως δήλωσε πρόσφατα η Vivian Schiller, υπεύθυνη για τις σχέσεις του Twitter με τα ΜΜΕ. Η ίδια άφησε να εννοηθεί πως το δίκτυο σκέφτεται να τα αποσύρει, δίνοντας εναλλακτικούς τρόπους για να απαντά κανείς σε άλλους χρήστες και για να οργανώνονται τα μηνύματα ανά θέματα.

Ενα τέτοιο ενδεχόμενο θα σήμαινε το «τέλος εποχής» στη «γλώσσα» που εγκαινίασε το Twitter, με σύμβολα σαν τα # και @ τα οποία αντιπροσωπεύουν μια συγκεκριμένη λειτουργία το καθένα. Παρόλο που η Schiller υποστήριξε αργότερα πως παρερμηνεύθηκαν τα σχόλιά της, ανάλογες δηλώσεις είχε κάνει ο Costolo στο κανάλι CNBC τον περασμένο Νοέμβριο. «Αυτή η γλώσσα μπορεί να είναι περίπλοκη και ασαφής για κάποιους χρήστες» είχε πει τότε, προσθέτοντας πως το δίκτυο εργάζεται για να τη μεταφέρει στο παρασκήνιο.

«Σύγκλιση» με FB

Για να γίνει το κοινωνικό δίκτυο ελκυστικό σε νέους χρήστες, άλλες αλλαγές φαίνεται πως έχουν στόχο να περιορίσουν τις διαφορές του από το Facebook, όσον αφορά το περιβάλλον χρήσης, ώστε όποιος έχει λογαριασμό στο δημοφιλέστερο κοινωνικό δίκτυο να νιώθει εξοικειωμένος με το Twitter από την πρώτη στιγμή που θα εγγραφεί.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ανανεωμένη σελίδα προφίλ, η οποία σε λίγες εβδομάδες θα είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες του Twitter μέσω web και σχεδιαστικά μοιάζει σε τέτοιο βαθμό με το προφίλ στο Facebook, που πολλά σάιτ τεχνολογίας τη χαρακτήρισαν «κλώνο» του.

Πάντως, οι πρώτες αντιδράσεις αρκετών χρηστών για το νέο ντιζάιν ήταν αρνητικές, γεγονός που φαίνεται να επιβεβαιώνει αναλυτές σαν τον Eric Jackson από το Forbes, οι οποίοι υποστηρίζουν πως τέτοιες κινήσεις μπορεί να αποδειχθούν στην πράξη «αυτοκαταστροφικές», επειδή ένα πολύ μεγάλο μέρος των 250 εκατομμυρίων μελών του Twitter το προτιμούν ακριβώς γιατί προσφέρει κάτι διαφορετικό από το Facebook. Ετσι, στην περίπτωση που αρχίζει να μοιάζει ολοένα περισσότερο με αντίγραφο της πλατφόρμας του Μαρκ Ζούκεμπεργκ, είναι πολύ πιθανό να χάσει αρκετούς από όσους το χρησιμοποιούν σήμερα, που θα αναζητήσουν ένα νέο κοινωνικό δίκτυο το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες τους, χωρίς μάλιστα να είναι σίγουρο ότι θα αντικατασταθούν από καινούργια μέλη.

Πριν από οποιονδήποτε πειραματισμό, προσθέτει ο Jackson, το Twitter θα έπρεπε να εξετάσει μήπως θα ήταν καλύτερο να εξαγοράσει κάποια άλλη πλατφόρμα, όπως για παράδειγμα μια υπηρεσία που ειδικεύεται στην ανταλλαγή μηνυμάτων, η οποία θα συνέχιζε να λειτουργεί εντελώς ανεξάρτητα. Ετσι, η εταιρεία του Dick Costolo θα αύξανε την πελατειακή της βάση, αφήνοντας άθικτο το κοινωνικό δίκτυο.

Πηγή

GOOGLE-Συναρμολογούμενα smartphone

Ενα βήμα πιο κοντά στην κυκλοφορία τους στην αγορά ήρθαν τα συναρμολογούμενα smartphone της Google, καθώς πριν από λίγες ημέρες ο αμερικανικός κολοσσός έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες οδηγίες. Η ιδέα των συναρμολογούμενων τηλεφώνων υλοποιείται στο πλαίσιο του Project Ara και προβλέπει πως στο εσωτερικό των συσκευών θα υπάρχει ένας «σκελετός» όπου θα «κουμπώνουν» τα επιμέρους εξαρτήματα – τα οποία θα επιλέγει ο καταναλωτής από μία μεγάλη γκάμα αξεσουάρ, ώστε να ταιριάζουν στις ανάγκες του. Οι οδηγίες περιλαμβάνονται στο πρώτο Module Developers Kit (MDK). Επίσης, θα έχουν υποδοχές και για καινούργια εξωτερικά περιφερειακά, όπως μετρητές του οξυγόνου στο αίμα, ενώ θα μπορεί κανείς να αλλάξει την μπαταρία τους χωρίς να χρειάζεται να τα απενεργοποιήσει. Η Google θα βελτιώσει στην πορεία τις οδηγίες μέχρι την τελική έκδοση του MDK, η οποία αναμένεται στα τέλη του 2014.

Πηγή

«Υβριδικό» PC της Intel για την εκπαίδευση

Η Intel Corporation παρουσίασε το Intel Education 2 σε 1, την πρώτη σχεδίαση αναφοράς 2 σε 1 που δημιουργήθηκε ποτέ για τον κλάδο της εκπαίδευσης. Το Intel Education 2 σε 1 έχει την ευελιξία και τη φορητότητα ενός tablet, παράλληλα με την απόδοση και την παραγωγικότητα ενός laptop, παρέχοντας στους μαθητές τα καλύτερα χαρακτηριστικά των δύο αυτών κόσμων, σε μια συσκευή.

Με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού, το Intel Education 2 σε 1 μετατρέπεται από ένα laptop που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές για τη δημιουργία εργασιών και παρουσιάσεων, σε ένα tablet που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής ή για τη συγκέντρωση δεδομένων για ένα επιστημονικό project.

Ένα μαθησιακό εργαλείο σχεδιασμένο για τους μαθητές, το Intel Education 2 σε 1 έχει κάμερα τόσο στο μπροστινό μέρος, όσο και προς τα πίσω, για να προωθείται η δημιουργία περιεχομένου και η επιστημονική εξερεύνηση. Το dual-docking mode δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα είτε να έχουν την οθόνη του tablet τους αντικριστά κατά τη χρήση του πληκτρολογίου, είτε να είναι στραμμένη προς τους συμμαθητές τους για να διευκολύνεται η συνεργασία.

Το μηχάνημα εμπεριέχει είσης εύχρηστα εργαλεία, όπως snap-on φακό μεγέθυνσης και αισθητήρα θερμοκρασίας, που λειτουργεί με λογισμικό Intel Education, ώστε να επιτρέπονται τα πειράματα που εμπνέουν τη μαθητική περιέργεια και προωθούν την έρευνα.

Σχεδιασμένο τέλος βάσει των αναγκών των μαθητών, η πρώτη σχεδίαση αναφοράς Education 2 σε 1 που δημιουργήθηκε ποτέ έχει ενισχυμένο και ανθεκτικό σχεδιασμό, αντέχοντας τις πτώσεις από ύψος έως και 70 εκ., ενώ παράλληλα προσφέρει αντοχή στο νερό και στη σκόνη, προωθώντας τη μάθηση οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή.

Πηγή

Το άνοιγμα κακόβουλου PDF σε Android επιτρέπει στον εισβολέα να αποκτήσει πρόσβαση στα αρχεία

Η Android έκδοση του Adobe PDF Reader περιέχει ένα σφάλμα στην ασφάλεια που θα μπορούσε να επιτρέψει σε έναν εισβολέα να θέσει σε κίνδυνο τα έγγραφα που αποθηκεύονται στον reader, καθώς και σε άλλα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα SD του Android.

Οι ερευνητές ασφάλειας λένε ότι το πρόβλημα υπάρχει επειδή το Adobe reader εκθέτει μερικές ανασφαλή διασυνδέσεις javascript. Αυτά τα javascript interfaces επιτρέπουν σε έναν εισβολέα να εκτελέσει κακόβουλο κώδικα javascript μέσα στο Adobe Reader.

Ο ερευνητής ασφάλειας Yorick Koster δήλωσε, “Ένας εισβολέας μπορεί να δημιουργήσει ένα ειδικά διαμορφωμένο αρχείο PDF που περιέχει Javascript το οποίο τρέχει όταν οι στοχευμένοι χρήστες ανοίξουν αυτό το αρχείο PDF”.

Ο ερευνητής έχει επαληθεύσει με επιτυχία την ύπαρξη της ευπάθειας στην έκδοση 11.1.3 του Adobe Reader για Android. Το σφάλμα διορθώθηκε στην τελευταία έκδοση 11.2.0.

Πηγή

Chrome Remote Desktop: Ελέγξτε το PC σας από το smartphone σας

H Google ανακοίνωσε τη διάθεση του Chrome Remote Desktop, μίας δωρεάν εφαρμογής που επιτρέπει τον απομακρυσμένο έλεγχο υπολογιστών Windows και Mac, μέσω Android smartphones και tablets.

Το Chrome Remote Desktop λειτουργεί με το κατάλληλο host software το οποίο διατίθεται για εκδόσεις Windows (Windows XP και νεότερες) και Mac (OS X 10.6 και νεότερες) και επιτρέπει τον απομακρυσμένο έλεγχο των υπολογιστών μέσω σύνδεσης Internet. Πρόκειται για μία εφαρμογή που βασίζεται στην υπηρεσία που είχε λανσάρει η Google το 2011, η οποία επέτρεπε στους χρήστες του Chrome OS και του Chrome browser να έχουν απομακρυσμένη πρόσβαση σε PC.

Η εφαρμογή προς το παρόν είναι συμβατή για συσκευές που τρέχουν Android 4.0 ή κάποια νεότερη έκδοση, ενώ από τη Google δήλωσαν πως μέσα στη χρονιά θα υπάρξει και μία έκδοση για iOS. Μπορείτε να κατεβάσετε το Chrome Remote Desktop από εδώ.

Πηγή

Τι προτείνει το τμήμα Έρευνας της Microsoft να αλλάξει στα Windows

Τρία βίντεο για τα «Windows Next» που δημοσιεύτηκαν στον δικτυακό τόπο του τμήματος Έρευνας της Microsoft κατέβηκαν λίγο μετά το ανέβασμά τους στο research.microsoft.com. Ωστόσο, οι βελτιώσεις που ίσως φέρει ο διάδοχος των Windows 8.1 είναι μάλλον επιθυμητές και έχουν διασωθεί σε αντίγραφο βίντεο απο το WindowsBlogItalia.

Συγκεκριμένα, ανώνυμος παρουσιαστής στα βίντεο επιδεικνύει πως το «μοντέρνο» interface παντρεύεται με το παραδοσιακό: το tile Start στην νεά οθόνη έναρξης ενσωματώνει εφαρμογές από το desktop και έτσι ο χρήστης δεν χρειάζεται να επιλέξει Start (πλήκτρο ή εικονίδιο στην Start Screen) για να μεταβεί στο desktop και από εκεί να αναζητήσει τις εφαρμογές που τρέχουν στην παραδοσιακή επιφάνεια εργασίας (π.χ. Word, Excel, Dropbox κ.ά.).

Ακόμα, κάθε live tile δεν φέρνει μόνο τις τρέχουσες ενημερώσεις αλλά ξεδιπλώνεται και δείχνει κάθε μια ενημέρωση σε μια γραμμή (π.χ. λίστα με τα e-mail), από την οποία ο χρήστης με ένα tap μπορεί να δει την ενημέρωση (π.χ. το συγκεκριμένο mail), να κλείσει την εφαρμογή (του mail) και να επιστρέψει στις ενημερώσεις του live tile που βρισκόταν προηγουμένως.

Ακόμα, τα interactive live tile λειτουργούν τα ίδια ως app, αφού για παράδειγμα στο βίντεο φαίνεται η αναπαραγωγή μουσικής και η playlist από το tile.

Μπορείτε να δείτε το συνοπτικό βίντεο με τις αλλαγές που φαίνεται ότι έφεραν ερευνητές της Microsoft στην καθιερωμένη εκδήλωση TechFest, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι όσα καταγράφονται στο 2λεπτο βίντεο πράγματι θα υιοθετηθούν στα επόμενα Windows.

Πάντως, από καιρό συζητιέται ότι τον Απρίλιο του 2015 θα γίνουν παρελθόν τα Windows 8 με τα Windows 9 και μια τουλάχιστον από τις αλλαγές που επιδεικνύονται στο «χαμένο» βίντεο έχει ήδη αναφερθεί: Στην γνωστή ως «Threshold»  επόμενη έκδοση των Windows (ή Windows 9), το μενού «έναρξη» επιστρέφει (πραγματικά αυτή τη φορά) και ο χρήστης αποκτά την δυνατότητα να τρέχει τις εφαρμογές που έχουν «στιλ Metro» στην παραδοσιακή επιφάνεια εργασίας, το λεγόμενο Windows Desktop. Στο βίντεο, ο παρουσιαστής χαρακτηρίζει τις αλλαγές στο Start Interactive Live Tile ως την κύρια είσοδο στα «Windows Next»

Πηγή