CyberArk. Αντίστροφη μέτρηση για τον GDPR: Ανταποκρινόμενοι στην ειδοποίηση 72-ωρών για παραβίαση προσωπικών δεδομένων

Ακολουθεί ένα ερώτημα αξίας εκατομμυρίων δολαρίων (το οποίο θα μπορούσε κυριολεκτικά να είναι ένα ερώτημα εκατομμυρίων δολαρίων, αν ληφθούν υπόψη τα πιθανά πρόστιμα στο παιχνίδι): Πόσο γρήγορα μπορεί ο οργανισμός σας να ανταποκριθεί μετά από μία παραβίαση προσωπικών δεδομένων;

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR), ο οποίος αρχίζει να ισχύει στις 25 Μαΐου 2018, απαιτεί από τους οργανισμούς να αναφέρουν τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα εντός 72 ωρών από την ανίχνευση της παραβίασης.

Αν πιστεύετε ότι μοιάζει με ένα ιδιαίτερα στενό χρονικό περιθώριο – έχετε απόλυτο δίκιο. Σύμφωνα με μία πρόσφατη μελέτη, μόνο το 10% των οργανώσεων που παραβιάστηκαν κατάφερε να ειδοποιήσει τις ρυθμιστικές αρχές εντός 72 ωρών από την ανακάλυψη της παραβίασης. Επιπλέον, το 38% δήλωσε ότι για την κοινοποίηση απαιτήθηκαν από δύο έως και πέντε μήνες για να ολοκληρωθεί.

Πέραν της αρχικής αυτής κοινοποίησης, το άρθρο 33 του GDPR απαιτεί επίσης από τους οργανισμούς να περιγράφουν και να τεκμηριώνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • Η φύση της παραβίασης των προσωπικών δεδομένων, οι κατηγορίες και ο κατά προσέγγιση αριθμός των προσώπων των οποίων τα δεδομένα επηρεάστηκαν
  • Πιθανές συνέπειες
  • Μέτρα που ελήφθησαν ή προτείνονται να ληφθούν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για την αντιμετώπιση της παραβίασης των προσωπικών δεδομένων

Η πραγματική αλήθεια είναι ότι είναι πιθανόν, επιτιθέμενοι, αυτή την ώρα που διαβάζετε το κείμενο, να κρύβονται στο περιβάλλον της εταιρείας σας, χωρίς να έχουν γίνει αντιληπτοί, και περιηγούνται στο δίκτυο αναζητώντας τη σωστή οδό για να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα.

Για να αναφέρετε γρήγορα και με ακρίβεια μια παραβίαση – ή, ακόμα καλύτερα, να εντοπίσετε μια απειλή πριν από τη πραγματοποίηση της παραβίασης – χρειάζεστε ισχυρούς λειτουργικούς ελέγχους. Μια ισχυρή στρατηγική ασφαλείας προνομιακών λογαριασμών είναι κρίσιμης σημασίας για τέτοιου είδους έλεγχο.

Εντοπίστε και σταματήστε τις απειλές νωρίς στον κύκλο ζωής της επίθεσης (attack cycle)

Τα εργαλεία και οι λύσεις ασφάλειας αναπτύσσονται διαρκώς ώστε να είναι σε θέση να προστατεύουν τους οργανισμούς από υφιστάμενα τρωτά σημεία, ευπάθειες και απειλές. Όμως, οι επιτιθέμενοι είναι συχνά ένα βήμα μπροστά, σχεδιάζοντας νέους, εξελιγμένους τρόπους για να διεισδύσουν σε εταιρείες και επιχειρήσεις. Ακριβώς για αυτό το λόγο είναι κρίσιμης σημασίας να υιοθετήσετε τη νοοτροπία ενός επιτιθέμενου όταν ενισχύετε τις πρακτικές ασφαλείας σας καθώς προετοιμάζεστε για τον GDPR. Για να γίνει αυτό, είναι σημαντικό να εντοπιστούν και να αποκλειστούν οι απειλές στην έναρξη του κύκλου επίθεσης.

Λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω τέσσερα βήματα:

  • Αρχικά αναζητήστε εκτεθειμένους προνομιακούς λογαριασμούς. Έχετε στη διάθεσή σας μια λύση για εκτεθειμένα διαπιστευτήρια και για ειδοποιήσεις μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης; Η ανεπιθύμητη εξουσιοδότηση παρέχει σε μια υπηρεσία τη δυνατότητα να μιμείται κάποιον χρήστη σε μία άλλη υπηρεσία. Και κάτι τέτοιο έχει μεγάλο αντίκτυπο στην ασφάλεια.Όταν έχει ενεργοποιηθεί η περίπτωση μίας “unconstrained delegation”, καθώς ο προνομιούχος χρήστης συνδέεται με το μηχάνημά σας, το ticket-granting-ticker (TGT) θα αποθηκευτεί στη μνήμη, για να είναι σε θέση να αναπαραχθεί για να μετακινηθεί πλευρικά και να θέσει σε κίνδυνο έναν domain controller.
  • Προσδιορίστε τους ελέγχους που μπορούν να παρακάμψουν την ασφάλεια προνομιακών λογαριασμών. Οι προνομιακοί λογαριασμοί είναι μια σημαντική ευπάθεια ή αδυναμία όταν δεν είναι ασφαλείς, και υπάρχουν σε κάθε οργανισμό και επιχείρηση. Μπορείτε να προσδιορίσετε πόσοι είναι οι προνομιακοί λογαριασμοί και οι υπηρεσιακοί λογαριασμοί που έχετε υπό την διαχείριση και επιτήρησή σας; Είναι ασφαλισμένοι; Έχετε εγκατεστημένη μία λύση που μπορεί να ανιχνεύσει κάποια πιθανή κλοπή διαπιστευτηρίων ή να κάνει rotate τα διαπιστευτήρια και τους κωδικούς πρόσβασης για να μη δώσει τη δυνατότητα στους επιτιθέμενους να κλιμακώσουν τα προνόμια και να πλοηγηθούν στο περιβάλλον;
  • Προσδιορίστε τις επιθέσεις που είναι γνωστό ότι παρακάμπτουν την επαλήθευση ταυτότητας. Έχετε έναν τρόπο ανίχνευσης επιθέσεων που εκμεταλλεύονται τον έλεγχο ταυτότητας Kerberos; Αυτές οι επιθέσεις μπορεί να είναι πολύ επιζήμιες – μερικές από τις οποίες παρέχουν απεριόριστη πρόσβαση και απεριόριστο χρόνο για αναγνώριση. Λαμβάνετε υπόψη σας και τις επιθέσεις που ξεκινούν βαθιά στο εσωτερικό του δίκτυο;
  • Εντοπίστε την κατάχρηση της προνομιακής πρόσβασης. Μπορείτε να ορίσετε με σαφήνεια τον τύπο δραστηριότητας που είναι φυσιολογική; Με άλλα λόγια, τις συνήθεις συναλλαγές σε σύγκριση με κάποια περίεργη ή ασυνήθιστη δραστηριότητα που μπορεί να είναι επικίνδυνη για τον οργανισμό; Ακολουθείτε αυτή την risk-based προσέγγιση για την ασφάλεια προνομιακών λογαριασμών; Έχετε στη διάθεση σας μια λύση που θα εμποδίσει τους επιτιθέμενους από το να αποκτήσουν πρόσβαση σε κρίσιμα συστήματα και εφαρμογές που διατηρούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Η παρεμπόδιση της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα θα σας βοηθήσει να αποτρέψετε τις παραβιάσεις δεδομένων εκ των προτέρων. Στο μέγιστο δυνατό, η αυτόματη ανίχνευση και η παρεμπόδιση της πρόσβασης θα πρέπει να είναι μια προληπτική λειτουργία ενσωματωμένη στη λύση Privileged Account Security. Αυτός ο τύπος έγκαιρης ανίχνευσης είναι διαφορετικός από τις περιμετρικές άμυνες, οι οποίες εστιάζουν στο monitoring και σε ελέγχους ασφαλείας που αφορούν κυρίως στην προστασία των συστημάτων σας από εξωτερικές επιθέσεις.

Η ισχυρή στρατηγική ασφαλείας προνομιακών λογαριασμών επικεντρώνεται στην προληπτική ανίχνευση απειλών για τα προσωπικά δεδομένα από μέσα προς τα έξω. Η δημιουργία προφίλ σε πραγματικό χρόνο και η ανάλυση της συμπεριφοράς μεμονωμένων προνομιούχων δικτυακών συνεδριών μπορεί να βοηθήσει έναν οργανισμό να εντοπίσει έγκαιρα τις παραβιάσεις, με σχετικές ειδοποιήσεις που έχουν προτεραιότητα όταν ανιχνεύεται μη φυσιολογική δραστηριότητα.

Στη δεύτερη συμβουλευτική έκθεση της CyberArk για τον GDPR, παρέχεται μια λίστα με σημεία ελέγχου που έχουν στόχο την προληπτική ανίχνευση και την προνομιακή πρόσβαση, ώστε να είστε προετοιμασμένοι για τις απαιτήσεις notification και reporting του GDPR.

Μπορείτε να διαβάσετε το πρωτότυπο άρθρο, εδώ.

Πηγή

Advertisements

Η Microsoft ετοιμάζει κρυπτογραφημένες κλήσεις στο Skype

Η Microsoft συνεργάζεται με την εταιρεία του app κρυπτογράφησης Signal για την ανάπτυξη ενός νέου χαρακτηριστικού κρυπτογραφημένης επικοινωνίας στο Skype που το ονομάζει Private Conversations.

Το νέο χαρακτηριστικό είναι ήδη διαθέσιμο για δοκιμαστική χρήση στους Skype Insiders. Οι χρήστες της εφαρμογής θα έχουν στη διάθεσή τους κρυπογραφημένες end-to-end κλήσεις ήχου, καθώς και επικοινωνία με γραπτά μηνύματα, όπως επίσης και τη δυνατότητα να μεταφέρουν multimedia αρχεία με τη χρήση του πρωτοκόλλου επικοινωνίας Signal.

Οι «ιδωτικές συνομιλίες» υποστηρίζονται σε iOS, Android, Linux, Mac και Windows Desktop. Κατά τη χρήση τους δεν είναι εφικτή η επεξεργασία των μηνυμάτων. Μπορούν να σταλούν emoticons, αρχεία και ηχητικά μηνύματα.

Πηγή

Η διόρθωση κενών ασφαλείας κάνει πιο αργούς τους υπολογιστές

H Microsoft έκανε γνωστό ότι οι αναβαθμίσεις λογισμικού που αποσκοπούν στο κλείσιμο των κενών ασφαλείας, τα οποία ανακαλύφθηκαν στις 3 Ιανουαρίου, σχεδόν σε όλους τους κεντρικούς επεξεργαστές, έχουν ως αποτέλεσμα να γίνονται πιο αργοί μερικοί υπολογιστές, τόσο προσωπικοί (PCs) όσο και εξυπηρετητές (servers).

Τα συστήματα που χρησιμοποιούν παλαιότερα τσιπ της Intel, εμφανίζουν αισθητή επιβράδυνση και μείωση της απόδοσής τους, αναφέρεται σε σχετικές δηλώσεις σε ιστολόγιο της Microsoft, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς. Είναι προφανές ότι ένα «φρένο» στη λειτουργία των υπολογιστών τους είναι το τελευταίο πράγμα που θέλει να δει ένας χρήστης, πολύ περισσότερο ένα μεγάλο κέντρο δεδομένων που χρησιμοποιεί πολλούς υπολογιστές.

Από την πλευρά της, η Intel αρνείται ότι τα τσιπάκια της μπορούν να επηρεασθούν αρνητικά μετά το «μπάλωμα» των κενών ασφαλείας. Όπως δήλωσε προ ημερών, ένας τυπικός οικιακός ή επιχειρηματικός χρήστης δεν θα διαπιστώσει σημαντική καθυστέρηση στις συνήθεις εργασίες του, όπως το γράψιμο κειμένου, η ανάγνωση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή η πρόσβαση σε ψηφιακές φωτογραφίες.

Επιπλέον, σύμφωνα με τη Microsoft, η κατάσταση φαίνεται να είναι ακόμη χειρότερη με ορισμένους παλαιότερους επεξεργαστές της Advanced Micro Devices (AMD), ανταγωνίστριας της Intel, καθώς οι αναβαθμίσεις ασφαλείας οδήγησαν σε πλήρες «πάγωμα» μερικούς υπολογιστές με τέτοια τσιπάκια. Γι’ αυτό, η Microsoft γνωστοποίησε ότι σταματά προσωρινά την αναβάθμιση λογισμικού για ορισμένους επεξεργαστές της AMD, προκειμένου να αποφευχθεί η ολοκληρωτική κατάρρευση του υπολογιστή.

Η Microsoft έχει αρχίσει να κυκλοφορεί αναβαθμίσεις ασφαλείας για τις συσκευές με το λειτουργικό σύστημα Windows, εξαιρώντας πλέον αυτές με ορισμένα τσιπ της AMD. Η απόφαση αυτή θα καθυστερήσει την προστασία των υπολογιστών με τσιπ της AMD από πιθανές μελλοντικές επιθέσεις από χάκερ που θα θελήσουν να εκμεταλλευθούν τα διάσημα πλέον κενά ασφαλείας Meltdown και Spectre.

Αυτό είχε ως συνέπεια να εμφανίσουν πτώση οι μετοχές της AMD στο αμερικανικό χρηματιστήριο, όπως νωρίτερα είχε συμβεί και με τις μετοχές της Intel. Πριν όμως γίνει γνωστό το πρόβλημα της Microsoft με τα τσιπ της AMD, οι μετοχές της τελευταίας είχαν ανέβει έως κατά 20%, καθώς οι επενδυτές αισιοδοξούσαν ότι η AMD θα επωφεληθεί σε βάρος της Intel, της οποίας οι επεξεργαστές είχαν φανεί ότι επηρεάζονται περισσότερο.

Η Microsoft ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με την AMD για να βρεθεί λύση στο πρόβλημα, ώστε η κάλυψη των κενών ασφαλείας να συμπεριλάβει και όλους τους επεξεργαστές της τελευταίας.

Το πρόβλημα αφορά και τα τσιπ της ARM, που ανήκει στην ιαπωνική SoftBank. Η ARM εκτίμησε ότι περίπου το 5% των περισσοτέρων από 120 δισεκατομμυρίων τσιπ που η ίδια και οι συνεργάτες της έχουν πουλήσει από το 1991, επηρεάζονται από το Spectre, ενώ πολύ μικρότερος είναι ο αριθμός των τσιπ της που είναι ευάλωτα στο Meltdown. Η Intel και η AMD δεν έχουν αποκαλύψει μέχρι σήμερα τον εκτιμώμενο αριθμό των δικών τους τσιπ παγκοσμίως που επηρεάζονται.

Η Cisco Systems έκανε γνωστό ότι, από την πλευρά της, εντόπισε 18 προϊόντα της (servers, routers κ.α.) που είναι ευάλωτα στα δύο κενά ασφαλείας και διαβεβαίωσε ότι θα έχει ετοιμάσει τις αναγκαίες διορθώσεις ασφαλείας έως τις 18 Φεβρουαρίου.

Τη Δευτέρα η Apple κυκλοφόρησε μια αναβαθμισμένη έκδοση του λειτουργικού συστήματός της για να διορθώσει το πρόβλημα.

Πηγή

Σχόλιο της Kaspersky Lab σχετικά με τα Meltdown και Spectre που επηρεάζουν σχεδόν όλους τους επεξεργαστές των υπολογιστών και κινητών του κόσμου

 

Ido Naor & Jornt van der Wiel, Senior Security Researchers, Παγκόσμια Ομάδα Έρευνας και Ανάλυσης της Kaspersky Lab

Έχουν εντοπιστεί δύο σοβαρά κενά ασφάλειας στους επεξεργαστές (τσιπάκια) της Intel και τα οποία θα μπορούσαν να επιτρέψουν στους επιτιθέμενους να εκμεταλλευτούν ευαίσθητες πληροφορίες από εφαρμογές αποκτώντας πρόσβαση στη μνήμη πυρήνα (core memory). Η πρώτη ευπάθεια, το Meltdown, μπορεί να απομακρύνει αποτελεσματικά το εμπόδιο μεταξύ των εφαρμογών χρηστών και των ευαίσθητων τμημάτων του λειτουργικού συστήματος. Η δεύτερη ευπάθεια, το Specter, που βρέθηκε επίσης στα τσιπάκια των AMD και ARM, μπορεί να «ξεγελάσει» τις ευάλωτες εφαρμογές ώστε να διαρρέουν τα περιεχόμενα της μνήμης τους.

Οι εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες σε μια συσκευή γενικά «τρέχουν» σε «λειτουργία χρήστη», μακριά από τα πιο ευαίσθητα τμήματα του λειτουργικού συστήματος. Αν μια εφαρμογή χρειάζεται πρόσβαση σε μια ευαίσθητη περιοχή, για παράδειγμα στον υποκείμενο δίσκο, το δίκτυο ή τη μονάδα επεξεργασίας πρέπει να ζητήσει άδεια χρήσης της «προστατευμένης λειτουργίας». Στην περίπτωση του Meltdown, ο εισβολέας θα μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση στην προστατευμένη λειτουργία και στη μνήμη πυρήνα χωρίς να χρειάζεται άδεια, αφαιρώντας αποτελεσματικά το εμπόδιο, επιτρέποντάς του να κλέψει δεδομένα από τη μνήμη των εφαρμογών που εκτελούνται, όπως δεδομένα από διαχειριστές κωδικών πρόσβασης, προγράμματα περιήγησης, ηλεκτρονικά ταχυδρομεία και φωτογραφίες και έγγραφα.

Δεδομένου ότι πρόκειται για hardware bugs, η επιδιόρθωση τους είναι σημαντική δουλειά. Τα patches για το Meltdown έχουν εκδοθεί για λογισμικά Linux, Windows και OS X και έχουν ξεκινήσει εργασίες για την ενίσχυση του λογισμικού κατά μελλοντικής εκμετάλλευσης του Spectre. Η Google δημοσίευσε περαιτέρω πληροφορίες εδώ. Είναι ζωτικής σημασίας να εγκαθιστούν οι χρήστες τα διαθέσιμα patches χωρίς καθυστέρηση. Θα χρειαστεί χρόνος για τους επιτιθέμενους να καταλάβουν πώς να εκμεταλλευτούν τις ευπάθειες – παρέχοντας ένα μικρό αλλά κρίσιμο παράθυρο για προστασία.

Πηγή

Η Ε.Ε. βάζει τα πνευματικά δικαιώματα στην εποχή του Internet of Things

Την εισαγωγή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στον σημερινό διασυνδεδεμένο κόσμο και την εποχή του Internet of Things επιχειρεί να εισάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα από μια σειρά μέτρων, που ανακοίνωσε χθες η Επιτροπή, η Ένωση επιχειρεί αφενός να διατηρήσει και να ενισχύσει την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή και αφετέρου να ενθαρρύνει τις ευρωπαϊκές εταιρείες –ιδίως ΜΜΕ και νεοφυείς– να επενδύσουν στην καινοτομία και την τεχνολογία.

Στην «καρδιά» της μεταρρύθμισης, που προωθεί η Επιτροπή, βρίσκεται ένα νέο –πρωτοποριακό σε παγκόσμιο επίπεδο- σύστημα Παραχώρησης Αδειών Εκμετάλλευσης, που ευνοεί την ανάπτυξη του ΙοΤ, από τα «έξυπνα» τηλέφωνα μέχρι τα διασυνδεδεμένα αυτοκίνητα. Με το νέο σύστημα Επιτροπή επιθυμεί να ενθαρρύνει την παραχώρηση αδειών χρήσης με δίκαιο και ισορροπημένο τρόπο, ώστε να επιβραβεύονται οι καινοτόμες επιχειρήσεις χωρίς να εμποδίζονται άλλες εταιρείες να αξιοποιούν τις τεχνολογίες τους για να παράγουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Σε μεγάλο βαθμό τα νέα μέτρα εισάγουν την έννοια της αυτορύθμισης. Το σκεπτικό της Ένωσης είναι το εξής: σήμερα πολλές βασικές τεχνολογίες, που αποτελούν μέρος των παγκόσμιων προτύπων στους αντίστοιχους κλάδους, WiFi ή 4G, προστατεύονται με Τυποποιημένα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (SEP). Η σύσταση για ένα νέο ισόρροπο και αποδοτικό σύστημα αδειοδότησης των SEP συμφιλιώνει δύο στόχους: από τη μία πλευρά, οι παραγωγοί προϊόντων θα έχουν πρόσβαση σε τεχνολογίες βάσει διαφανών και προβλέψιμων κανόνων παραχώρησης αδειών χρήσης. Ταυτόχρονα, οι κάτοχοι των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας θα ανταμείβονται για τις επενδύσεις τους στην έρευνα και τεχνολογία και σε δραστηριότητες τυποποίησης έτσι ώστε να έχουν κίνητρο να προσφέρουν τις καλύτερες τεχνολογίες τους για συμπερίληψη στα πρότυπα. Η βελτίωση της διαφάνειας και της προβλεψιμότητας αναμένεται να προσφέρει στην ΕΕ –και άρα και στις πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις της– προβάδισμα στον παγκόσμιο τεχνολογικό αγώνα για καινοτομία και στην πλήρη υλοποίηση των δυνατοτήτων των δικτύων 5G και του ΙοΤ.

Να σημειωθεί ότι τα νέα μέτρα υποδέχτηκαν με θετικό τρόπο, ήδη από χθες που ανακοινώθηκαν, οι εταιρείες του κλάδου των Τηλεπικοινωνιών και της Τεχνολογίας με ανακοινώσεις τους στο επίπεδο των θεσμικών τους οργάνων.

Τα μέτρα
Οι πρωτοβουλίες που παρουσιάστηκαν χθες αναμένεται να διευκολύνουν την αποτελεσματική δράση κατά των προσβολών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και την κίνηση διασυνοριακών ένδικων διαδικασιών. Θα βοηθήσουν δε να αντιμετωπιστεί το γεγονός ότι το 5% των εμπορευμάτων (αξίας 85 δισ. ευρώ) που εισάγονται στην ΕΕ είναι προϊόντα παραποίησης ή πειρατείας.

Τα μέτρα που εγκρίθηκαν στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της ικανότητας καταπολέμησης της παραποίησης και της πειρατείας. Η Επιτροπή επιδιώκει να στερήσει από όσους παραβιάζουν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας σε εμπορική κλίμακα τις ροές εσόδων, που καθιστούν επικερδείς τις εγκληματικές δραστηριότητές τους – αυτή η προσέγγιση αποκαλείται «παρακολούθηση των διαδρομών του χρήματος», εστιάζοντας στα «μεγάλα ψάρια» αντί για μεμονωμένα άτομα. Διασφαλίζει επίσης ότι οι δράσεις επιβολής της νομοθεσίας είναι προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σημερινής ψηφιακής εποχής.

Με τις εν λόγω πρωτοβουλίες, η Επιτροπή επιδιώκει να εξασφαλίσει εξίσου υψηλό επίπεδο νομικής προστασίας και προβλέψιμο νομικό πλαίσιο σε ολόκληρη την ΕΕ. Νέα κείμενα καθοδήγησης διευκρινίζουν τον τρόπο εφαρμογής της Οδηγίας για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (IPRED) του 2004. Η οδηγία έχει αποδειχθεί χρήσιμο εργαλείο για την καταπολέμηση της κατάχρησης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, αλλά έχουν παρατηρηθεί κατά καιρούς διαφορετικές ερμηνείες ορισμένων από τις διατάξεις της μεταξύ κρατών μελών. Το υλικό καθοδήγησης διευκρινίζει αυτά τα προβλήματα ερμηνείας, ώστε να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και να διευκολυνθεί αμέσως η επιβολή μέτρων αστικού δικαίου σε ολόκληρη την ΕΕ χωρίς να χρειαστεί θέσπιση νέας νομοθεσίας.

Παράνομο περιεχόμενο
Επίσης, η Ένωση επιθυμεί να υποστηρίξει τον κλάδο στην αντιμετώπιση των προσβολών των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Αξιοποιώντας τις θετικές εμπειρίες από το Μνημόνιο Συμφωνίας για την Πώληση Προϊόντων Παραποίησης μέσω του Διαδικτύου, η Επιτροπή συνεχίζει να υποστηρίζει πρωτοβουλίες του κλάδου για την αντιμετώπιση των προσβολών των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων εθελοντικών συμφωνιών σχετικά με τις διαφημίσεις σε δικτυακούς τόπους, σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμής και σχετικά με τις μεταφορές. Τέτοιες συμφωνίες μπορούν να βοηθήσουν στην ταχύτερη δίωξη των υποθέσεων παραποίησης και πειρατείας σε σύγκριση με τις δικαστικές προσφυγές. Οι δράσεις αυτές συμπληρώνουν τις πρόσφατες κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τις διαδικτυακές πλατφόρμες προκειμένου να αντιμετωπιστεί το παράνομο περιεχόμενο.

Προϊόντα παραποίησης
Στόχος της Ένωσης είναι επίσης να περιορίσει τον όγκο των προϊόντων παραποίησης που φθάνουν στην ευρωπαϊκή αγορά. Στο πλαίσιο αυτό σκοπεύει να ενισχύσει τα προγράμματα συνεργασίας με τρίτες χώρες (Κίνα, νοτιοανατολική Ασία, κεντρική Αμερική) και να δημιουργήσει «κατάλογο επιτήρησης» των αγορών, για τις οποίες υπάρχουν αναφορές συμμετοχής ή διευκόλυνσης των προσβολών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε σημαντικό βαθμό. Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει επικαιροποιημένη έκθεση σχετικά με την επιβολή της νομοθεσίας περί δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες, και θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών της ΕΕ, κατά κύριο λόγο μέσω αξιολόγησης της εφαρμογής του σχεδίου δράσης των τελωνείων της ΕΕ κατά των παραβιάσεων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας για την περίοδο 2013-2017 και μέσω παροχής πιο στοχευμένης βοήθειας στις εθνικές τελωνειακές αρχές.

Πηγή

Το ίντερνετ της Βόρειας Κορέας περνά μέσα από τη… Ρωσία!

Πάροχος του ίντερνετ στη Βόρειο Κορέα έγινε η ρωσική εταιρεία Transtelecom, η οποία αντικατέστησε την κινεζική China Unicom, όπως μετέδωσε το Reuters.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας Dyn Research, η παροχή της σύνδεσης με το διαδίκτυο στη Βόρεια Κορέα πραγματοποιείται από τον ρωσικό όμιλο, ήδη από το μεσημέρι (ώρα Μόσχας) της Κυριακής 1ης Οκτωβρίου.

Η εταιρεία Transtelecom δεν απάντησε σε σχετικό ερώτημα του πρακτορείου, όπως αναμετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ωστόσο, όπως δήλωσε στη ρωσική εφημερίδα Vedomosti, εκπρόσωπός της, η επιχείρηση από το 2009 έχει υπογράψει συμβόλαιο με την Korea Posts and Telecommunications Corp για να παρέχει στη Βόρειο Κορέα πρόσβαση στο διαδίκτυο, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τους όρους του συμβολαίου όπως και την χρονική διάρκεια ισχύος του συμβολαίου.

Στην νέα αυτή διαδικτυακή σύνδεση της Βόρειας Κορέας μέσω Μόσχας είχε αναφερθεί για πρώτη φορά το Αμερικανικό- Κορεατικό Ινστιτούτο που λειτουργεί στο πανεπιστήμιο Τζον Χόπλινς, στο πλαίσιο του προγράμματος 38 North.

Πηγή